Tuinconcert door Sereno in Den Andel

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op zondagmiddag 7 juli geeft muziekvereniging Dereno een tuinconcert bij de kerk van Den Andel.
Aanvang 15.30 uur