Eerstvolgende Activiteiten


Wat is Kerk in het Dorp?

Kerk in het Dorp is een initiatief om de middeleeuwse Groninger kerk in de dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland open en daardoor levend te houden. Kerk in het Dorp zoekt nieuwe wegen op oude gronden en verbindt daarbij spiritualiteit, natuur, muziek, kunst en cultuur. Door middel van lezingen, muziek, exposities, pelgrimages, maaltijden, of zomaar een stil half uur worden de kerken in de dorpen plekken waar velen zich thuis voelen. Kerk in het Dorp is ook: omzien naar elkaar, aandacht en ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Kerk in het Dorp is van en voor het dorp. Kerk in het Dorp is een project, geïnitieerd en gefinancierd door de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt.

Ontstaan van het project

Op 1 januari 2016 is de Protestantse gemeente Halfambt (Eenrum, Den Andel, Westernieland en Saaxumhuizen) gefuseerd met de Protestantse gemeente Winsum-Obergum tot de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Door deze fusie werd het aantal kerkdiensten in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland sterk verminderd.

Het is jammer dat deze mooie kerken veelal gesloten zijn. Daarom is er samen met inwoners en instanties in de dorpen nagedacht op welke wijze de gebouwen open en levend zouden kunnen blijven. Daarnaast is er nagedacht op welke wijze omzien naar elkaar, zingeving en spiritualiteit ruimte kunnen krijgen in de dorpen.

De Taakgroep Kerk in het Dorp van de Protestantse gemeente Winsum – Halfambt is de overkoepelende taakgroep die op beleidsmatig niveau nadenkt over het project Kerk in het Dorp.

In elk van de drie dorpen is een Commissie Kerk in het Dorp actief, die zich bezighoudt met activiteiten in de dorpskerken op het gebied van muziek, kunst, cultuur, natuur, zingeving en spiritualiteit. De kerkdiensten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente Winsum – Halfambt.

De doelstellingen van Kerk in het Dorp zijn:
In samenspraak met gesprekspartners binnen en buiten de kerk:
– de deuren van de kerkgebouwen openzetten voor alle inwoners van de dorpen;
– voorwaarden scheppen om omzien naar elkaar in de dorpen te versterken;
– ruimte creëren voor zingeving en spiritualiteit;
– op regelmatige basis (eens per maand) een kerkdienst houden in een van de kerken.