De kerk van Eenrum is in de zomeerperiode (van Pasen tot half oktober) geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Elke zaterdag om 17 uur wordt de klok geluid.

De dorpskern is aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’, opvallend daarin zijn dus de drie ijzeren dorpspompen, die nog steeds functioneren. De dertiende-eeuwse voormalig Hervormde kerk met Lohman-orgel (1817) en renaissance-toren is dominant. Rondom de korenmolen ‘De Lelie’ (1862) met expositie ‘Maalderij en Bakkerij’ bevinden zich Abraham’s Mosterdmakerij / Mosterdmuseum, Sara’s Pannenkoekenrestaurant en het kleinste hotel ter wereld, ‘De Kromme Raake’. Eenrum is een actief dorp met een rijk verenigingsleven. Eenrum heeft één basisschool, dit is openbare basisschool De Octopus (rond 170 leerlingen).
De school is voornemens om een Integraal Kind Centrum te worden.
Voor recreatievaartuigen is meer dan 300 meter steiger beschikbaar. Wandelen is mogelijk in het Oosterbos, het Eenrumerbos met hertenkamp en kleinvee-weide of het Arboretum (Notoarestoen). De Klompenmakerij maakt nog steeds de Eenrumer klompen. De Stinzeplantenkwekerij trekt van heinde en ver veel bezoekers. Café Bulthuis heeft een ‘Ainrommer Koamer’ met historisch kabinet.
Zie voor meer informatie www.eenrumonline.nl.

Eenrum de kerk

Bij de bouw van de huidige kerk in de 13de eeuw werd voor de binnenmuren gebruik gemaakt van tufsteen van een kerkgebouw, dat vermoedelijk dateert uit de 12e eeuw. De 13de-eeuwse kerk werd gewijd aan Sebastianus en Fabianus. Bij deze kerk werd aan de noordkant een vrijstaande lage toren gebouwd. De huidige markante toren, 50 meter hoog,  kwam tot stand van 1646-1652. Van 1811-1817 werd het gehele kerkmeubilair, inclusief preekstoel en orgel, vernieuwd waarbij M. Walles en zijn zonen alle snijwerk maakten. De unieke doopvont stamt uit de 11de eeuw en is daarmee de oudste in Noord-Nederland en Ostfriesland. Het monumentale orgel werd door N.A. Lohman voltooid in 1817. In de toren hangen twee klokken. De grootste, de luidklok uit 1390, is één van de oudste klokken in de provincie. In de lantaarn hangt een kleinere klok, gegoten door J. Borchhardt in 1752. In 2008 werd de kerk overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken; de toren bleef van de Gemeente De Marne.
De kerk is elke zaterdag open van 17.00 tot 18.00 uur. Om 17.00 uur wordt de klok geluid, u kunt binnenlopen, een kaarsje aansteken of zomaar even rond te kijken.