Kerkdienst mmv de cantorij in Den Andel

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op zondag 16 februari wordt in de kerk van Den Andel een kerkdienst gehouden.
Dit keer met medewerking van de Winsumer cantorij olv Nellie Bolhuis.
Het verhaal van de verloren zoon wordt gelezen.
Pastor Jolanda Tuma is voorganger en Dirk Molenaar bespeelt de piano.
Aanvang is 9.30 uur, na afloop is er koffie en thee.