Kunstdagen Den Andel

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op 14, 15, 21 en 22 oktober zijn er weer de Kunstdagen Den Andel.

In beide weekenden kan men van 12.00 tot 1700 uur verschillende disciplines kunst bekijken op verschillende locaties in het dorp. Kunstgroep Het Hoogeland organiseert dit evenement nu voor de 12e keer.

Het oorspronkelijke idee van het begin blijft gehandhaafd: kunstenaars uit het dorp laten eenmaal per jaar zien waar zij mee bezig zijn en nodigen ieder een gastkunstenaar uit om de blik niet alleen op Den Andel, maar ook naar buiten te richten.

Zie voor meer informatie: kunstgroephethogeland