Mini-symposium Kerk in het Dorp

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Mini-symposium Kerk in het Dorp

Op zondag 4 september van 14.30 tot 17 uur wordt in de kerk van Eenrum een mini-symposium ‘Kerk in het Dorp’ – Leren van het verleden, dromen van een toekomst-  gehouden.

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de middeleeuwse kerken. In één generatie veranderde de betekenis van de kerken totaal. De kerkelijke gemeenschappen worden steeds kleiner en zien zich vaak genoodzaakte om de oude kerken steeds meer loslaten. Dan is de vraag wat er zal gebeuren met de oude kerken.

In Den Andel, Eenrum en Westernieland werd een project gestart onder de naam Kerk in het Dorp, een project geïnitieerd en gefinancierd door de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt. Het was een initiatief om de middeleeuwse kerken in Eenrum, Den Andel en Westernieland open en levend te houden. Er werd en wordt gezocht naar nieuwe wegen op oude gronden waarbij de deuren letterlijk en figuurlijk werden opengezet. Er werd op velerlei manieren gezocht naar verbinding tussen religie, spiritualiteit, kunst, muziek en stilte.

Tijdens het mini-symposium willen we graag, vanuit een breed perspectief, van gedachten wisselen over de toekomst van de oude kerken op het platteland. Vijf sprekers geven hun visie vanuit hun eigen perspectief.

De sprekers zijn Niesje Mooiman, Anjet van Linge, Wessel Dijkstra, Marja Mentink en Nicolaas Geenen. Niesje Mooiman is voormalig voorzitter van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt, de gemeente die het project Kerk in het Dorp initieerde. Anjet van Linge is kunstenaar en initiatiefnemer van het kerk- en kunstproject Monnikenwerk. Wessel Dijkstra en Marja Mentink werken voor de Gemeente Het Hogeland aan de Kerkenvisie in het Hogeland. Nicolaas Geenen is beheerder van het kerkje van Wetsinge en drijvende kracht achter de verandering van functie van deze kerk.

De bijdragen van de sprekers wordt omlijst door enkele muzikale intermezzi door Gea Passies (sopraan) en Dirk Molenaar (organist). Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van eigen ervaringen met oude kerken. Dit mini-symposium wordt georganiseerd door de taakgroep Kerk in het Dorp, bestaande uit Jos Grashuis, Ate Faber, Alie van Dijken en Jolanda Tuma.

De inloop is van vanaf 14.30 uur (aanvang symposium 14.45 uur) en rond 17 uur wordt het mini-symposium afgesloten met een hapje en een drankje. Toegang is gratis, maar een vrije gift is uiteraard altijd welkom. Het adres is Kerkpad 1, 9967RL te Eenrum. Welkom!