Pelgrimeren en Paasontbijt – Paasmorgen

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Zondag 9 april is het Paaszondag.

Na de stille week, waarin in de kerk van Eenrum door Anjet van Linge is gewerkt aan de zeven woorden, en de paaskaars in de avond van Goede Vrijdag is gedoofd, volgt de Paasmorgen.

Vroeg in de Paasmorgen wordt een pelgrimage gehouden van Eenrum naar Den Andel. Om 7 uur beginnen we in de kerk van Eenrum met het aansteken van de Paaskaars, daarna lopen we, via Saaxumhuizen, naar Den Andel.

In Den Andel is in de kerk rond 9 uur een paasontbijt en om 10 uur een kerkdienst.

Voor het paasontbijt is het handig om te weten hoeveel mensen hieraan deelnemen. Het is ook mogelijk om alleen aan het paasontbijt deel te nemen, zonder aan de wandeling mee te doen.

Voor de pelgrims wordt nog gezocht naar vervoer terug naar Eenrum.