Symposium Kerk in het Dorp

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Wij heten u van harte welkom bij de presentatie en het mini-symposium
‘Kerk in het Dorp’.

‘Kerk in het Dorp’ is een initiatief om de middeleeuwse kerken in Eenrum, Den Andel en Westernieland open en daardoor levend te houden.
‘Kerk in het Dorp’ zoekt nieuwe wegen op oude gronden en verbindt daarbij spiritualiteit, natuur, muziek, kunst en cultuur.
‘Kerk in het Dorp’ is in 2016 geïnitieerd door de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt.

Na de presentatie van ‘Kerk in het Dorp’ is er een klein symposium waar drie sprekers hun gedachten met u willen delen over de vragen:
1: Nieuwe wegen op oude gronden?
2: Seculier en religieus, gaat dat samen?
3: Een nieuwe plek voor de kerk in het dorp?

De sprekers zijn Just van Es, Agmar van Rijn en Engbert Breuker

Aanvang 15:00 uur, inloop vanaf 14:30 uur.

Just van Es is godsdienstfilosoof en was tot 2009 werkzaam als predikant. Daarnaast was hij directeur van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO) en docent aan de theologische faculteiten te Amsterdam (VU), Kampen en Yogyakarta (Indonesië). Just was betrokken bij de eerste gedachtebepaling rondom het project Kerk in het Dorp.
Agmar van Rijn is beleidsmedewerker bij de Stichting Oude Groninger Kerken en nauw betrokken bij oa het project ‘Het grootste museum van Nederland’.
Engbert Breuker woont in Den Andel, was de laatste jaren voorzitter van de dorpsvereniging en heeft bijzondere en aanstekelijke ideeën over de samenleving.

Tussen de presentatie en de lezingen zijn er enkele muzikale intermezzi en is en voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten.

Wilt u komen, dan graag een mailtje naar info@kerkinhetdorp.nl.