Galmen in de kerk van Eenrum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Zingen of musiceren in de kerk van Eenrum.
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag eens gebruik wil maken van de bijzondere akoestiek van de kerk.

Graag opgeven via info@kerkinhetdorp.nl