Open Poort – Liederen Huub Oosterhuis

Activiteiten
Datum

Extra informatie

De eerste vrijdag van de maand is De Poort in Eenrum open, van 10 tot 12 uur, voor koffie, thee appeltaart en een thema. Op 5 mei is het thema: Liederen van Huub Oosterhuis.

Huub Oosterhuis overleed op Paaszondag jongstleden. Oosterhuis, dichter en dominee, heeft een enorm groot aantal liederen en gedichten geschreven waar heel veel mensen zich in herkennen. Hiermee heeft hij een grote invloed gehad in zowel kerk als samenleving. Oosterhuis was met zijn poetische taal in staat de stelligheid van het geloof om te vormen in een zoeken en tasten.

Tijdens de Open Poort van 5 mei staan we stil bij wie hij was. Daarnaast de vraag om een favoriet lied of gedicht van Huub Oosterhuis mee te nemen zodat we die met elkaar kunnen delen.

De Open Poort is vrij toegankelijk, na afloop is er gelegenheid om een gift te geven.