Open Poort – Natuur en religie

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op vrijdag 2 maart is De Poort (Kerkpad 1) in Eenrum open van 10 tot 12 uur. Er is koffie, thee, appeltaart en een thema. Dit keer komt Barbara de Beaufort naar de Open Poort en geeft een lezing over het thema ‘natuur en religie’. Barbara is pastoraal werker in de Johannes de Doper Gemeente te Huizinge en mede-auteur van het pas uitgekomen natuurdagboek ‘De onsterfelijke nachtegalen’.

Natuur en religie – niet altijd een eenvoudige combinatie. Vooral als religie (bijvoorbeeld het christendom) gaat voorschrijven hoe je als mens de natuur moet zien. Vanouds was er een zeker wantrouwen tegen de natuur. Het bewonderen ervan moest vooral geen verering of vergoddelijking worden, want dat was heidens. Maar daartegenover staan zoveel ervaringen van mensen die juist in de natuur iets bijzonders ervaren, iets dat je heilig zou kunnen noemen.

Wat doen we nu met onze religieuze tradities, wat doen we met onze eigen ervaringen? Waardoor laten we ons beeld van de natuur eigenlijk bepalen, en van onze eigen plaats daarin? Wat is er in dat opzicht veranderd in onze cultuur, in ons persoonlijke leven, en welke kant willen we uit? Grote vragen, waar je een leven lang mee bezig kunt zijn, dus definitieve antwoorden gaan we voorlopig niet vinden. Maar erover nadenken is meer dan ooit van belang, nu we ons realiseren dat ‘op de oude voet doorgaan’ in onze omgang met de aarde geen optie is.

De Poort is open vanaf 10 uur, Barbara begint haar lezing rond kwart over tien. De tweede helft van de ochtend staat in het teken van gedachten uitwisselen over eigen ervaringen, en welke wegen we zien.

Welkom bij de Open Poort op 2 maart. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom.