Open Poort – Groene theologie

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, staat de Open Poort in het teken van kerk en klimaat.
Trees van Montfoort schreef een boek met de titel ‘Groene Theologie’, een boek over de relatie tussen christelijk geloof en de zorg voor de schepping. Wat hebben die met elkaar te maken? Er wordt in christelijk Nederland al veel aandacht besteed aan klimaat op praktisch en diaconaal vlak, maar kan de theologie ook een inhoudelijk weerwoord geven op de manier waarop we wereldwijd met de aarde omgaan?
Jolanda Tuma, bioloog en pastor, geeft een inleiding over het boek ‘Groene Theologie’ en aanverwante zaken.
De Open Poort is op 4 oktober van 10 tot 12 uur in de Poort te Eenrum. Koffie, thee en appeltaart staan voor u klaar.