Open Poort – Lezing Jodendom in Noordwest Groningen

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op 4 mei, de eerste vrijdag van de maand, zet De Poort (Kerkpad 1) in Eenrum haar deuren open voor de Open Poort lezing. Dit keer komt Romke Visser uit Winsum vertellen over het Jodendom in Noordwest Groningen:
“De Joodse gemeenschap in Hunsingo (1879-1942)”

De lezing handelt over de positie die het jodendom in Noordwest Groningen innam, tegen de achtergrond van de Verzuiling, industrialisatie en modernisering in een tot dan toe overwegend agrarische samenleving. Hoe werd er tegen de joodse medeburgers aangekeken, konden zij zich vrij ontplooien en hoe kwam het dat er zo weinig mensen voor hen opkwamen toen zij op last van de Duitse bezetter in 1942 op een enkeling na voorgoed uit onze streek verdwenen, een zekere dood in de gaskamers tegemoet? Ook zal stil gestaan worden bij de actuele boodschappen die aan deze geschiedenis kunnen worden ontleend.

Romke Visser(1962) is historicus. Namens de PvdA neemt hij zitting in de Provinciale Staten van Groningen, waarvan hij plaatsvervangend voorzitter is. Hij combineert freelance werkzaamheden in het onderwijs en vormingswerk met een deeltijdaanstelling als postbezorger.

De Poort is open vanaf 10 uur, er is koffie, thee en appeltaart en op deze 4 mei is dus het thema: Jodendom in Noordwest Groningen.