Open Poort – Van schrijfplankje tot schoolbord tussen 1200 en 1800

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Lezing over de geschiedenis van het onderwijs

Op 5 april houdt Riet Michel van 10 tot 12 uur in De Poort in Eenrum een lezing met de titel ‘Van schrijfplankje tot schoolbord. Onderwijs in Stad en Ommeland tussen 1200 en 1800.’ Ze gebruikt daarbij een PowerPoint Presentatie met ruim zestig historische afbeeldingen. Geschetst wordt hoe het onderwijs eerst een zaak van de elite en kloosters was, maar dan verschuift naar de plaatselijke overheid en uiteindelijk het platteland bereikt. Een kantelpunt is de Hervorming en de Reductie van Groningen. Vanaf die tijd krijgen de bewoners van de borgen een dikke vinger in de pap, evenals dominees en kerkenraden. Bepaald wordt, dat elk dorp een schoolmeester moet hebben, die ook koster is. Diverse aspecten van het onderwijs passeren de revue, zoals de inhoud, methoden, onderkomens, en niet te vergeten de kwaliteit van dat alles door de eeuwen heen.

Op de 1e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort ‘, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.