Sint Maarten in Eenrum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Elf november is de dag…
Op 11 november worden alle kinderen van Eenrum uitgenodigd om met hun lampion naar de kerk te komen. Sint Maarten komt dan met zijn paard naar het kerkplein, waarna in de kerk het verhaal wordt verteld over wie Sint Maarten was en waarom we nu nog steeds op 11 november met een lampion langs de deuren gaan. Natuurlijk worden er ook een paar Sint Maarten liedjes gezongen.
Vanaf kwart over vier is iedereen welkom en staat de chocolademelk klaar. Om half vijf komt Sint Maarten aan en wordt vervolgens het Sint Maarten verhaal verteld door meester Sander. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers.