Op adem komen – Torenkerk Winsum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Woensdag 7 februari: Op adem komen – Torenkerk  Winsum

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis op de eerste woensdag van de maand in de Torenkerk van Winsum van 19.00 tot 19.30 uur. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.

In de maand maart zal er geen ‘Op adem komen’ zijn i.v.m. de vesperdiensten in de 40-dagentijd (14 februari tot en met 28 maart). De eerstvolgende is dan weer op woensdag 3 april.