Op adem komen – Torenkerk Winsum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

‘Op adem komen’.

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis

op de eerste woensdag van de maand

in de Torenkerk van Winsum

van 19 tot 19.30 uur.

Samen zingen, stilte, muziek, poëzie,

en na afloop een kop koffie en thee.

‘Op adem komen’ vindt plaats in het koor van de Torenkerk in Winsum. Na een welkom worden enkele liederen gezongen, is er een gedicht of een muzikaal intermezzo, een moment van stilte en afsluitend nog een lied.