Op adem komen met liederen van Huub Oosterhuis – Torenkerk Winsum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Huub Oosterhuis, dichter, theoloog, pastor, denker en doener, liet ons honderden liederen en gedichten na. In één van zijn laatste interviews zei hij: ‘We moeten mensen weer leren zingen. Koren oprichten, grote en kleine.’ Deze woorden vormden voor de Taakgroep Kerk in het Dorp de aanleiding voor het initiatief ‘Op adem komen’.

‘Op adem komen’.

Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis

op de eerste woensdag van de maand

in de Torenkerk van Winsum

van 19 tot 19.30 uur.

Samen zingen, stilte, muziek, poëzie,

en na afloop een kop koffie en thee.

‘Op adem komen’ vindt plaats in het koor van de Torenkerk in Winsum. Na een welkom worden enkele liederen gezongen, is er een gedicht of een muzikaal intermezzo, een moment van stilte en afsluitend nog een lied.

‘Op adem komen’ is op de woensdagen 1 novembeer, 6 december, 3 januari, 7 februari.

Op de overige woensdagen van de maand zijn er op dezelfde tijd stiltemeditaties in het koor van de Torenkerk. Dit betekent een half uur stille meditatie, ingeleid en uitgeleid door een psalm. Kom ook eens langs en laat je verrassen door wat de stilte met je doet.