Woensdag 1 mei: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Woensdag 1 mei: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Ontmoeting rond de liederen van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver op de eerste woensdag van de maand in de Torenkerk van Winsum van 19.00 tot 19.30 uur. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.

Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.