Woensdag 3 juli: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Activiteiten
Datum

Extra informatie

Op woensdag 3 juli gaan we ‘Op adem komen’ met liederen en gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!

 Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.