Zondagmiddagcafé  – Lezing Romke Visser – Centrumkerk Winsum

Activiteiten
Datum
Entree
Toegang gratis, vrije gift welkom!

Extra informatie

Zondag 21 april: Zondagmiddagcafé  – Lezing Romke Visser – Centrumkerk Winsum

In het kader van 4 en 5 mei houdt historicus Romke Visser een boeiende lezing.

“(…) de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt”

De ontwikkeling van de herdenkingscultuur en de verwerking van de Duitse bezetting in Nederland na “Bijltjesdag” (1945-heden)

In deze lezing wordt besproken hoe de cultuur van herdenken rond 4 mei vanaf 1945 onder invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen ingrijpend veranderde. Van pathos, naar een zekere onverschilligheid tot diepgaander bezinning en, meer recent, de nodige vraagtekens. Ook komt aan de orde hoe groot de invloed hierbij was van het optreden van Loe de Jong. De “geschiedschrijver des Rijks” riep met zijn televisieserie De Bezetting en zijn geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog een ingrijpende discussie over ons historisch beeld van deze periode op. Hij bracht velen “in de ban van goed en fout”, een weinig genuanceerd beeld van het gedrag van de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting, een ban die slechts moeizaam kon worden gebroken.

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een hapje en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. De toegang is gratis, een gift is welkom.