Gedachtenisdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag voor de adventstijd vormt in de Protestantse traditie het moment waarop de overledenen worden herdacht.

Ook in de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt worden de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden.  De diensten worden gehouden in de Centrumkerk in Winsum en de kerk in Den Andel.

De dienst in Den Andel begint om 10 uur.