kerkdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Op zondag 6 augustus is er een kerkdienst in de Kerk van Den Andel.

Ruimte

In de kerk van Den Andel werkt Pietsjanke Fokkema aan haar monnikenwerk. Zij werkt met de ruimte van de kerk, zodanig dat de ruimte anders wordt ervaren wanneer je binnenkomt. Het thema ‘ruimte’ staat centraal in de dienst. De tekst uit Jeremia die wordt gelezen spreekt over het bijeenkomen van mensen uit alle uithoeken van de wereld. Verstrooid als zij waren, worden zij teruggebracht naar een nieuwe stad, een nieuwe ruimte, een stad van vrede.

We leven in een tijd waarin de verschillen tussen mensen sterk worden uitvergroot, gepolariseerd. Toch blijft er altijd een vermoeden dat onder die grote diversiteit een verbindende factor aanwezig blijft. Een verbindende factor die aan de oppervlakte komt waanneer we elkaar ruimte geven, naar elkaar luisteren en elkaar vinden in oersymboliek. Kunst kan helpen in die ruimte van ontmoeting.

De dienst begint om 9.30 uur, Jolanda Tuma gaat voor in de dienst en Dirk Molenaar bespeelt het orgel.

Teksten: Jeremia 32: 37 – 42 en het Evangelie van Thomas: 3