Kerkdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Kerkdienst met medewerking van de Cantorij olv Nellie Bolhuis
Voorganger: Pastor Jolanda Tuma
Organist: Dirk Molenaar
Aanvang: 9:30 uur
Na afloop is er koffie en thee