Kerkdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Kerkdienst, eeuwigheidszondag
Voorganger: Ds Ignace Frenay
Organist: Dirk Molenaar
Aanvang: 9:30 uur
Na afloop koffie en thee