Kerkdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Op zondag 12 september is er een kerkdienst in de kerk van Den Andel.
Voorganger is pastor Jolanda Tuma, organist is Dirk Molenaar.

Aanvang dienst is 9.30 uur. Na afloop is er koffie en thee.