Kerkdienst Den Andel

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Op zondag 14 maart wordt een kerkdienst gehouden in de kerk van Den Andel.
Voorganger is Ds Iemke Epema
De dienst begint om 9.30 uur.