Vespers 40-dagentijd Torenkerk Winsum

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

In de 40-dagentijd voor Pasen (van 22 feb tot 5 april) worden elke woensdag oecumenische Vespers gehouden in de Torenkerk in Winsum.

De Vespers zijn korte meditatieve vieringen met een tekst, een lied, een inleiding op de tekst, stilte en gebed. De eerste Vespers van de 40-dagentijd (22 februari) is Aswoensdag. De Vespers worden verzorgd door de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt De Poort en de Rooms Katholieke Liudgerparochie.

De Vespers beginnen om 19 uur en duren ongeveer een half uur.