Kerkdienst Eenrum

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Op zondag 9 oktober wordt in de kerk van Eenrum een kerkdienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. Voorganger is Pastor Jolanda Tuma, organist is Dirk Molenaar. De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er koffie en thee.

Verbeelden, verbinden, vernieuwen

We leven in een paradoxale tijd. Enerzijds keren mensen zich massaal af van de christelijke tradities, anderzijds is er een enorme honger naar spiritualiteit, betekenis- en zingeving. De taal van de kerk wordt door velen niet meer verstaan. Maar wanneer het er in het leven op aan komt, op de grensvlakken van het bestaan, wordt toch vaak weer teruggegrepen op die oude woorden en beelden. Op bronnen die blijkbaar diep vanbinnen bewaard zijn gebleven.

Kunnen we de bronnen van de christelijke traditie weer opnieuw laten stromen, misschien iets minder met woorden maar meer middels verbeelding en ervaring, bijvoorbeeld door kunst, muziek en ontmoeting?

We lezen twee teksten: Exodus 29: 38-46 en Mattheus 9: 35-38.