gedachtenisdienst in Westernieland

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

Op zondag 21 november wordt in de kerk van Westernieland een bijzondere kerkdienst gehouden waarin in het bijzonder wordt stil gestaan bij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van hen die zijn overleden worden genoemd en er zal een kaars worden aangestoken.

Voorganger is Ds Ruth Renooij, organist is Dirk Molenaar.
De dienst begint om 9.30 uur