Paasdienst Westernieland – gaat niet door vanwege Corona

Kerkdiensten
Datum

Extra informatie

De dienst op Paasmorgen gaat helaas niet door vanwege de Corona-maatregelen
We verwijzen u naar www.kerkomroep.nl waar de dienst vanuit de Centrumkerk te Winsum te beluisteren is.