Op zoek naar een verdwenen landschap

Op zondag 11 februari 2018 was er veel reuring in en om het kerkje van het noord Groningse Den Andel. Aanleiding was de presentatie van het boekje ‘Zoeken naar een verdwenen landschap’. Dit boekje bevat een mooi geïllustreerde samenvatting van een onderzoek dat in de afgelopen jaren is verricht onder verantwoordelijkheid van de Stichting Erfgoedpartners, onder de naam ‘Wad een Workshop’. Op meerdere plaatsen in de Provincie Groningen is onderzoek verricht naar de ontstaansgeschiedenis van de grond waarop wij staan, wonen en werken, zo ook naar de ontstaansgeschiedenis van Den Andel. Op zondag 11 februari ontving, onder grote belangstelling, provinciaal archeoloog Michiel Rooken dit boekje uit handen van Den Andelster Eddy van der Tuin.

De commissie Kerk in het Dorp – Den Andel organiseerde rondom deze boekpresentatie een mooie en afwisselende middag. Naast de presentatie van het boekje werd de film ‘Sporen in de oude zeeklei’ vertoond. In deze film werd in beeld gebracht hoe op diverse plekken in het land grondboringen zijn gedaan en het C14 onderzoek is uitgevoerd. In de film werd ook mooi in beeld gebracht dat er veel dorpsbewoners van Den Andel mee hebben gewerkt aan het onderzoek. Om het geheel compleet te maken trad muziekgezelschap De Haip uit Den Andel op, en zong mooie liedjes over Wad en Ommeland. Yvonne Nijlunsing uit Den Andel vormde in dit geheel een bijzondere verbinding. Zij is projectleider van Stichting Erfgoedpartners en op die wijze nauw betrokken bij het onderzoek en de totstandkoming van het boekje en de film, én zij maakt deel uit van De Haip.

In een overvolle kerk genoten heel veel mensen van een prachtige middag. Iedereen werd verwelkomd met een kopje koffie of thee en na afloop was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje wijn of fris.
Maar dit was niet alles. In De Holm, het voormalig schoolgebouw in Den Andel, wat momenteel vele functies heeft, was een expositie ingericht met onder andere acht mooie kaarten waarop de ontstaansgeschiedenis goed te volgen is.

Dit was allemaal ’s middags. Maar ook ‘s ochtends was het al druk in de kerk van Den Andel. Er werd namelijk een kerkdienst gehouden waarin ik zelf voor mocht gaan en Dirk Molenaar het orgel bespeelde. Het was één van de maandelijkse kerkdiensten van de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt die in een van de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland worden gehouden. In deze kerkdienst stond, naar aanleiding van het thema van ’s middags, de tekst ‘De grond waarop u staat is heilig’ centraal, naar aanleiding van het bekende verhaal van de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Er werd stilgestaan bij de grond waarop we staan en die soms even heilig kan worden. De kerk was ook ’s ochtends heerlijk gevuld en na afloop werd er nog lang nagepraat onder het genot van koffie en cake.

Deze dag vormt een prachtig voorbeeld van wat Kerk in het Dorp voorstaat: De middeleeuwse kerken in Eenrum, Den Andel en Westernieland open en levend te houden, en daarbij de verbinding te zoeken tussen spiritualiteit, muziek, natuur, cultuur en kunst.

Voor een foto-impressie en meer informatie rondom het onderzoek zie

Zoeken naar een verdwenen landschap