Presentatie en mini-symposium 5 november 2017 Eenrum

Op zondag 5 november werd het project Kerk in het Dorp officieel gepresenteerd en werd aansluitend een mini-symposium gehouden.

In de kerk van Eenrum verzamelde zich een gemêleerd gezelschap. Niesje Mooiman, voorzitter van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt, opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder noemde zij hoogleraar Todd Weir, directeur van het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen.
Jolanda Tuma, projectleider van Kerk in het Dorp, opende haar presentatie met een droombeeld van hoe de Groninger kerken een thuis zouden kunnen zijn voor ieder mens. De historie van de bijzondere plekken waar kerken zijn verrezen en de weg door katholicisme, protestantisme naar post-seculier mondde uit bij het project Kerk in het dorp, een initiatief om de middeleeuwse kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland open en daardoor levend te houden.
Na een muzikaal intermezzo door organist Dirk Molenaar en dichter Bart Droog, volgde een lezing door godsdienstfilosoof en predikant Just van Es. Hij ging in op de vraag ‘seculier en religieus, gaat dat samen?’
Na de pauze vervolgde Agmar van Rijn, projectleider en beleidsmedewerker van de Stichting Oude Groninger Kerken, met een lezing over de vraag ‘Nieuwe wegen op oude gronden?’ Juliette Bontje en Marcel Specht brachten de bezoekers van het symposium vervolgens letterlijk in beweging door hun aanstekelijke zang en percussie. Dit vormde de opmaat voor het enthousiaste en muzikale verhaal van Engbert Breuker, voorzitter van dorpsnetwerk Den Andel en man met inspirerende ideeën over werken met hoofd én hart in het klein en in het groot. Engbert schetste hoe in Den Andel op allerlei manieren wordt samengewerkt om het dorp leefbaar te houden en wat voor mooie initiatieven dit oplevert en hoe ook de kerk hier een plek in heeft gekregen.

Het werd een bijzonder mooie en inspirerende middag, wat zeker een vervolg zal krijgen in de dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland en misschien ook wel ver daarbuiten.

De lezingen van Jolanda Tuma, Just van Es en Agmar van Rijn zijn terug te vinden door te klikken op hun naam. Een artikel in het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van een interview met Prof dr Todd Weir is eveneens te vinden door te klikken op zijn naam.