Op zoek naar een verdwenen landschap

Op zondag 11 februari 2018 was er veel reuring in en om het kerkje van het noord Groningse Den Andel. Aanleiding was de presentatie van het boekje ‘Zoeken naar een verdwenen landschap’. Dit boekje bevat een mooi geïllustreerde samenvatting van een onderzoek dat in de afgelopen jaren is verricht onder verantwoordelijkheid van de Stichting Erfgoedpartners, … Continued

Meer informatie

Presentatie 8 maart 2018 Utrecht

Op 8 maart 2018 werd in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland een inspiratiemiddag gehouden voor Kerkelijk Opbouwwerkers. Het thema van de middag was ‘dorpskerken’. In dit kader heeft Jolanda Tuma een presentatie gegeven van Kerk in het Dorp. De presentatie is nog eens te zien en te beluisteren.

Meer informatie

Galmen in de kerk

Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor iedereen die wel eens wil Galmen in de Kerk. Op 4 februari 2017 speelde Tjeerd Folmer in de Eenrumer kerk.

Meer informatie